امور حقوقی سازمان ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

نام و نام خانوادگی : سیده ربابه میری


سمت : رئیس اداره امور حقوقی

 

شماره تماس :


خط مستقیم: 3
2262848-058
خط داخلی:  209- 3
2254300-058


 

ارتباط با مسئول
نام و نام خانوادگي:
شماره تماس:
پست الکترونيکي:
نوع پيام:
متن پيام:
پاسخگو:
لطفا کدی را که درکادر مشاهده می کنید وارد نمایید.
بارگذاري مجدد تصوير