بازرسی و ارزیابی عملکرد ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

نام و نام خانوادگی: مختار خضرایی
سمت : سرپرست مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
شماره تماس:
خط مستقیم: 32259828-058
خط داخلی: 238-32254300-058

ارتباط با مسئول
نام و نام خانوادگي:
شماره تماس:
پست الکترونيکي:
نوع پيام:
متن پيام:
پاسخگو:
لطفا کدی را که درکادر مشاهده می کنید وارد نمایید.
بارگذاري مجدد تصوير