روندهای قابل ارائه به ارباب رجوع | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

امروزه مشتريان به عنوان مهمترين و کليدي‌ترين عامل فعاليت سازمانهاي توليدي و خدماتي به شمار مي‌آيند. وجود مشتريان منوط به ارائه خدمات مناسب، پاسخگويي به موقع و در مجموع احساس رضايت از فعاليت سازمان مي‌باشد.

ارباب رجوع، مشتريان سازمانهاي دولتي مي‌باشند. احساس رضايت ارباب رجوع از عملکرد و فعاليت سازمانهاي دولتي سبب تقويت بدنه دولت و دلگرمي دولتمردان و کارکنان در ارائه هرچه بهتر خدمات به ارباب رجوع مي‌گردد که در مجموع با افزايش بهره‌وري در سطح جامعه موجبات پيشرفت همه‌جانبه کشور را فراهم مي‌نمايد.

در راستاي افزايش رضايتمندي ارباب رجوع از نحوه عملکرد و فعاليت سازمانهاي دولتي، طرح تکريم ارباب رجوع به عنوان يکي از مهمترين برنامه‌هاي تحول اداري در هيات دولت تصويب و جهت ابلاغ به وزارتخانه‌ها و سازمانها ابلاغ گرديده است.  

سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی در چارچوب شرح وظایف تفضیلی وزارت متبوع و در راستاي اجراي طرح تکريم ارباب رجوع، مستندسازي و اصلاح فرآيندهاي سازماني نسبت به مستندسازي خدمات قابل ارائه در قالب فرم استاندارد اقدام نموده تا با اطلاع رساني صحيح بتواند ارباب رجوع را در دريافت خدمات مورد تقاضا به خوبي هدايت کند.

گزارش حاضر فرآيندهاي کاري سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي در حوزه‌هاي مختلف از جمله امور دام، توليدات گياهي، امور فني و مهندسي، مکانيزاسيون، صنايع و... در قالب فرم مستندسازي و نمودار جريان کار هر خدمت را نشان مي‌دهد.