انتقادات و پیشنهادات | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
مراجع کننده محترم
با استفاده از کادر زیر می توانید نظرات  ، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید
پيشنهادات و انتقادات
نام و نام خانوادگي:
موضوع:
پيشنهاد يا انتقاد:
پست الکترونيک:
مسئول رسیدگی:
کارشناس امور ارتباطات
لطفاً تیک تشخیص ربات را بزنید.