سرشماری عمومی کشاورزی - سرشماری عمومی کشاورزی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
با عنایت به اینکه جمع آوری اطلاعات دقیق حاصل از اجرای طرح سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 می تواند مسئولین کشور از جمله وزارت جهاد کشاورزی را در امر برنامه ریزی و تصمیم گیری های مهم و کلان اقتصادی کشور یاری نماید, لذا از کشاورزان محترم خواهشمندیم که با ماموران سرشماری کشاورزی همکاری لازم را داشته باشید.