پنجمین نمایشگاه دام و طیور – ماشین آلات و ادوات کشاورزی و صنایع وابسته یکم الی چهارم مهرماه - پنجمین نمایشگاه دام و طیور – ماشین آلات و ادوات کشاورزی و صنایع وابسته یکم الی چهارم مهرماه | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي