هفته پدافند غیر عامل(3 لغایت 9 آبان ماه) گرامی باد - هفته پدافند غیر عامل(3 لغایت 9 آبان ماه) گرامی باد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي


پدافند غیر عامل یعنی : افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتهای ضروری، ارتقا پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن.

( اداره کل پدافند غیر عامل استانداری خراسان شمالی)