14 لغایت 25 آبان ماه دهه " ایمنی راه ها و مسئولیت های ما" گرامی باد - 14 لغایت 25 آبان ماه دهه " ایمنی راه ها و مسئولیت های ما" گرامی باد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
 کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه‌های کشور فاصله زمانی 14 آبان (به‌عنوان روز ملی فرهنگ عمومی)‌ و 25 آبان (روز جهانی یادمان قربانیان سوانح جاده‌ای) را به‌عنوان «دهه ایمنی راه‌ها و مسئولیت‌های ما» نام‌گذاری کرده است.
در مجمع عمومی سازمان ملل، بازه زمانی 2011 تا 2020 به‌عنوان «دهه ارتقاء ایمنی حمل و نقل» تعیین شده است،بنابر‌این گزارش اسامی روزها و مسئولیت هریک از نهادهای عضو کمیسیون در آن روزها از سوی کارگروه مزبور مشخص شده است و بی‌تردید بالا رفتن ضریب ایمنی راه‌ها و کاهش جدی تلفات و خسارات رانندگی در کشور در گرو همکاری‌های نزدیک مردم و دولت، به‌ ویژه نهادهای مسئول ایمنی راه‌ها است.
کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه اعلام کرد: امید است با اهتمام جدی دولت و همه نهادهای مسئول در این زمینه، در اولین دهه ایمنی راه ها، شاهد تقویت این همکاری‌ها و جلب افکار عمومی نسبت به موضوع ایمنی راه‌ها باشیم.
کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه ها، از صدا و سیما، مطبوعات و واحدهای روابط عمومی نهادهای عضو کمیسیون درخواست کرد برای پوشش رسانه‌ای فعالیت‌های دولت و مردم و توجه دادن افکار عمومی به موضوع ایمنی در این دهه و حتی قبل و بعد از آن تمام همت و تلاش خود را به‌کار بندند.
اسامی روزهای دهه ایمنی راه‌ها (14 لغایت 25 آبان)
آبان
روز هفته
نام روز
14
چهارشنبه
فرهنگ عمومی و ایمنی
15
پنج شنبه
امداد و نجات در راه
16
جمعه
آموزه های دینی و ایمنی
17
شنبه
سفر سالم با وسایل حمل و نقل عمومی
18
یکشنبه
راه و خودرو ایمن
19
دوشنبه
دانش‌آموزان و ایمنی
20
سه شنبه
مشارکت مدنی و ایمنی
21
چهارشنبه
عابران پیاده و ایمنی
22
پنج شنبه
موتورسیکلت سواری ایمن
23
جمعه
خانواده و ایمنی
24
شنبه
بهداشت جسم و روان و ایمنی
25
یکشنبه
یادمان قربانیان سوانح رانندگی

ه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه‌ها فاصله زمانی 14 آبان (به‌عنوان روز ملی فرهنگ عمومی)‌ و 25 آبان (روز جهانی یادمان قربانیان سوانح جاده‌ای) را به‌عنوان «دهه ایمنی راه‌ها و مسئولیت‌های ما» نام‌گذاری کرده است.

در مجمع عمومی سازمان ملل، بازه زمانی 2011 تا 2020 به‌عنوان «دهه ارتقاء ایمنی حمل و نقل» تعیین شده است،بنابر‌این گزارش اسامی روزها و مسئولیت هریک از نهادهای عضو کمیسیون در آن روزها از سوی کارگروه مزبور مشخص شده است و بی‌تردید بالا رفتن ضریب ایمنی راه‌ها و کاهش جدی تلفات و خسارات رانندگی در کشور در گرو همکاری‌های نزدیک مردم و دولت، به‌ ویژه نهادهای مسئول ایمنی راه‌ها است.

کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه اعلام کرد: امید است با اهتمام جدی دولت و همه نهادهای مسئول در این زمینه، در اولین دهه ایمنی راه ها، شاهد تقویت این همکاری‌ها و جلب افکار عمومی نسبت به موضوع ایمنی راه‌ها باشیم.

کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه ها، از صدا و سیما، مطبوعات و واحدهای روابط عمومی نهادهای عضو کمیسیون درخواست کرد برای پوشش رسانه‌ای فعالیت‌های دولت و مردم و توجه دادن افکار عمومی به موضوع ایمنی در این دهه و حتی قبل و بعد از آن تمام همت و تلاش خود را به‌کار بندند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930705001175#sthash.l62Vpajo.dpuf

ه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه‌ها فاصله زمانی 14 آبان (به‌عنوان روز ملی فرهنگ عمومی)‌ و 25 آبان (روز جهانی یادمان قربانیان سوانح جاده‌ای) را به‌عنوان «دهه ایمنی راه‌ها و مسئولیت‌های ما» نام‌گذاری کرده است.

در مجمع عمومی سازمان ملل، بازه زمانی 2011 تا 2020 به‌عنوان «دهه ارتقاء ایمنی حمل و نقل» تعیین شده است،بنابر‌این گزارش اسامی روزها و مسئولیت هریک از نهادهای عضو کمیسیون در آن روزها از سوی کارگروه مزبور مشخص شده است و بی‌تردید بالا رفتن ضریب ایمنی راه‌ها و کاهش جدی تلفات و خسارات رانندگی در کشور در گرو همکاری‌های نزدیک مردم و دولت، به‌ ویژه نهادهای مسئول ایمنی راه‌ها است.

کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه اعلام کرد: امید است با اهتمام جدی دولت و همه نهادهای مسئول در این زمینه، در اولین دهه ایمنی راه ها، شاهد تقویت این همکاری‌ها و جلب افکار عمومی نسبت به موضوع ایمنی راه‌ها باشیم.

کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه ها، از صدا و سیما، مطبوعات و واحدهای روابط عمومی نهادهای عضو کمیسیون درخواست کرد برای پوشش رسانه‌ای فعالیت‌های دولت و مردم و توجه دادن افکار عمومی به موضوع ایمنی در این دهه و حتی قبل و بعد از آن تمام همت و تلاش خود را به‌کار بندند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930705001175#sthash.l62Vpajo.dpuf

ه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه‌ها فاصله زمانی 14 آبان (به‌عنوان روز ملی فرهنگ عمومی)‌ و 25 آبان (روز جهانی یادمان قربانیان سوانح جاده‌ای) را به‌عنوان «دهه ایمنی راه‌ها و مسئولیت‌های ما» نام‌گذاری کرده است.

در مجمع عمومی سازمان ملل، بازه زمانی 2011 تا 2020 به‌عنوان «دهه ارتقاء ایمنی حمل و نقل» تعیین شده است،بنابر‌این گزارش اسامی روزها و مسئولیت هریک از نهادهای عضو کمیسیون در آن روزها از سوی کارگروه مزبور مشخص شده است و بی‌تردید بالا رفتن ضریب ایمنی راه‌ها و کاهش جدی تلفات و خسارات رانندگی در کشور در گرو همکاری‌های نزدیک مردم و دولت، به‌ ویژه نهادهای مسئول ایمنی راه‌ها است.

کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه اعلام کرد: امید است با اهتمام جدی دولت و همه نهادهای مسئول در این زمینه، در اولین دهه ایمنی راه ها، شاهد تقویت این همکاری‌ها و جلب افکار عمومی نسبت به موضوع ایمنی راه‌ها باشیم.

کارگروه امور اجتماعی، آموزش و فرهنگ ایمنی کمیسیون ایمنی راه ها، از صدا و سیما، مطبوعات و واحدهای روابط عمومی نهادهای عضو کمیسیون درخواست کرد برای پوشش رسانه‌ای فعالیت‌های دولت و مردم و توجه دادن افکار عمومی به موضوع ایمنی در این دهه و حتی قبل و بعد از آن تمام همت و تلاش خود را به‌کار بندند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930705001175#sthash.l62Vpajo.dpuf