قابل توجه ناظرين محترم بخش كشاورزی - قابل توجه ناظرين محترم بخش كشاورزی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
به اطلاع می رساند کلیه ناظرین محترم جهت دریافت ابلاغ شروع به کار و شرکت در جلسه توجیهی روز شنبه مورخ 1393/11/11 ساعت 7:30 در محل سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی حضور یابد.

جهت مشاهده اسامی به فایل ذیل مراجعه گردد

 فایل ها

 اسامي ناظرين    حجم فايل:  174.92 KB