اسامی داوطلبان ادامه فرآیند استخدام و گزینش - اسامی داوطلبان ادامه فرآیند استخدام و گزینش | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
" به اطلاع داوطلبان مشروحه ذیل می رساند جهت ارائه مدارک به منظور ادامه فرآیند استخدام و گزینش در تاریخهای 25 و 26 مرداد به مدیریت امور اداری، رفاه و پشتیبانی سازمان مراجعه نمایند. 
ضمنا زمان مصاحبه متعاقبا اعلام می گردد.
1-    علیرضا دست مرد
2-    شیخی دولت پور
3-    قربانعلی قربانی
4-    پری رشادجغالی
5-    حسن علیزاده اسفیوخی  "

 فایل ها

 اسامي    حجم فايل:  138.34 KB