اطلاعیه ها ›› دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری درمجتمع/ شهرک های کشاورزی گلخانه ای و شیلاتی ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي