لیست کارگزاریهای بیمه گری دام استان خراسان شمالی - لیست کارگزاریهای بیمه گری دام استان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

باسمه تعالی

به اطلاع کلیه دامداران محترم استان خراسان شمالی میرساند:

برای بیمه و هویت دار نمودن دام های خود، به نمایندگی کارگزاریهای بیمه دام در شهرستان ها مراجعه نمایید.

ضمنا لیست شرکت های کارگزاری بیمه جهت استحضار پیوست شده است.

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی