انتصاب آقای مهندس حجی پور به عنوان مدیر شیلات و امور آبزیان استان - انتصاب آقای مهندس حجی پور به عنوان مدیر شیلات و امور آبزیان استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

جناب آقای مهندس غلامرضا حجی پور  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان مدیر شیلات و امور آبزیان منصوب گردیدند.