انتصاب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان عضو هیات بازرسی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا استان خراسان شمالی - انتصاب آقای دکتر عبداله یوسفی به عنوان عضو هیات بازرسی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا استان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

طی حکمی از سوی رئیس محترم هیات بازرسی انتخابات کشور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی-دکتر عبداله یوسفی- به عنوان عضو هیات بازرسی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا استان خراسان شمالی منصوب گردیدند.