انتصاب آقای خادمی بعنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان راز و جرگلان - انتصاب آقای خادمی بعنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان راز و جرگلان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس خادمی  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان راز و جرگلان منصوب گردیدند.

 

 فایل ها

 انتصاب    حجم فايل:  375.88 KB