انتصاب آقای قهرمانیان بعنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان - انتصاب آقای قهرمانیان بعنوان سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

جناب آقای مهندس قهرمانیان  طی حکمی از سوی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی -آقای دکتر عبدا.. یوسفی- به عنوان  سرپرست  مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان  منصوب گردیدند.

 

 فایل ها

 انتصاب    حجم فايل:  994.87 KB