انتصاب مدیر هسته گزینش - انتصاب مدیر هسته گزینش | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جناب حجت الاسلام آقای سید حسین حسینی به عنوان مدیر هسته گزنیش سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی منصوب گردیدند.
جناب حجت الاسلام آقای سید حسین حسینی طی حکمی از سوی دبیر محترم هیات مرکزی گزینش  وازرت خانه - آقای مهندس علی اصغر منصور خاکی- از تاریخ 92/7/20 به عنوان مدیر هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی منصوب گردیدند.