حضور آیت ا.. تقوی در امام زاده سید عباس (ع) بجنورد - حضور آیت ا.. تقوی در امام زاده سید عباس (ع) بجنورد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي