مبارزه با آفات در مزارع پنبه خراسان شمالی - مبارزه با آفات در مزارع پنبه خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از ضرورت مبارزه با آفات مزارع پنبه خبرداد.

مهندس محمد رضایی گفت: با توجه به بازدیدهای انجام شده از مزارع پنبه شهرستان مانه و سملقان آفاتی همچون تریپس و کنه در مزارع مشاهده شد که با توجه به گرم شدن هوا و حضور این آفات در اکثر مزارع پنبه ضرورت دارد که پنبه کاران عزیز در اسرع وقت نسبت به انجام مبارزه شیمیایی در مزارع خود اقدام نمایند.