برگزاری جلسه مدیریت جوجه ریزی فارمهای مرغداری در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - برگزاری جلسه مدیریت جوجه ریزی فارمهای مرغداری در سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

جلسه مدیریت جوجه ریزی فارمهای مرغداری استان با حضور رییس سازمان جهادکشاورزی، معاون بهبود تولیدات دامی، مدیرطیور، زنبور عسل و کرم ابریشم،نمایندگان دستگاههای اجرای مرتبط، نمایندگان مرغداران استان ، نماینده کشاورزان و ...  در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار شد.

در این جلسه ضمن تبیین و اهمییت نقش اتحادیه و شرکت های تعاونی مرغداران بر لزوم برنامه ریزی دقیق و هدفمند نمودن جوجه ریزی واحدهای مرغداری سطح استان جهت تامین نیاز مصرفی روزانه گوشت مرغ تاکید گردید.