بازدید از کشت و صنعت آستان قدس رضوی اسفراین با حضور نماینده اسفراین - بازدید از کشت و صنعت آستان قدس رضوی اسفراین با حضور نماینده اسفراین | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

در این بازدید دکتر عبداله یوسفی رییس سازمان جهاد کشاورزی ، دکتر حسین پور نماینده شهرستان اسفراین در مجلس شورای اسلامی ، معاونین و مدیران ستادی حضور داشتند از گاوداری ۷۰۰ رأسی مولد مجتمع آستان قدس رضوی بازدید بعمل آوردند و از نزدیک مشکلات پیش روی مجتمع آگاه شدند و تصمیم گرفته شد سهمیه نهاده های مجتمع را از سهمیه  شهرستانی خارج و جزو سهمیه استانی در نظر بگیرند .