اصلاح‌نژاد، ۵۰ درصد وزن دام‌های خراسان شمالی را افزایش داد - اصلاح‌نژاد، ۵۰ درصد وزن دام‌های خراسان شمالی را افزایش داد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: اصلاح نژاد، وزن دام‌های پرواری استان را که پیش از اجرای این طرح ۳۵ کیلوگرم در هر راس بود،۵۰ درصد افزایش داده است.

دکتر عبدالله یوسفی افزود: افزایش اصلاح نژاد دام سبک در دولت تدبیر و امید روند شتابانی به خود گرفته است بطوریکه این میزان از هفت هزار و ۵۹۶ راس در سال ۹۲ به ۲۰۰ هزار راس میش در سال ۹۸ رسیده است.

وی هدف از اجرای طرح اصلاح نژاد دام را کاهش هزینه های تولید عنوان کرد و گفت: ارتقای معیشت و افزایش درآمد بهره برداران از دیگر اهداف این طرح است.

وی کمک به تامین امنیت غذای و اشتغال مستقیم ۲ هزار نفر در طول اجرایی طرح را از دیگر اهداف اجرای پروژه اصلاح نژاد دام عنوان کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: همچنین اجرای پروژه اصلاح نژاد دام، طول دوره پروار بره در دامداری‌های روستای را از ۱۵۰ روز به ۱۰۵ روز رسانده است.

وی اظهار داشت: این استان دارای ۲ میلیون و ۱۸ هزار و ۶۰۱ راس دام سبک است که از این تعداد یک میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۳۶ هزار راس گوسفند و بره و ۳۱۰ هزار و ۹۶۶ راس بز و بزغاله است.

وی در خصوص سهم این پروژه در اشتغال استان افزود: حدود ۳۸ هزار نفر از بهره برداران استان در بخش دامپروری و پرورش دام سبک مشغول به کار هستند، معادل ۴۶ درصد از بهره برداران بخش کشاورزی استان تشکیل می دهد.

دکتر یوسفی اظهار داشت: میزان تولید گوشت قرمز در کشور ۸۲۹ هزار تن و در استان ۱۵ هزار و ۲۴۰ تن است که سهم تولید گوشت استان از کشور ۱.۸ درصد است.

وی افزود: سهم تولید گوشت قرمز از تولیدات دامی استان ۱۱ درصد بود که بعد از اجرای پروژه به ۱۴ درصد افزایش یافته، لذا سهم استان از کشور در تولید گوشت قرمز از ۱.۸ درصد به ۲.۷ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: حجم سرمایه گذاری هزار میلیارد ریال بوده است و حجم سرمایه گذاری بعد از پروژه نیز هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: اصلاح نژاد، وزن دام‌های پرواری استان را که پیش از اجرای این طرح ۳۵ کیلوگرم در هر راس بود،۵۰ درصد افزایش داده است.

دکتر عبدالله یوسفی افزود: افزایش اصلاح نژاد دام سبک در دولت تدبیر و امید روند شتابانی به خود گرفته است بطوریکه این میزان از هفت هزار و ۵۹۶ راس در سال ۹۲ به ۲۰۰ هزار راس میش در سال ۹۸ رسیده است.

وی هدف از اجرای طرح اصلاح نژاد دام را کاهش هزینه های تولید عنوان کرد و گفت: ارتقای معیشت و افزایش درآمد بهره برداران از دیگر اهداف این طرح است.

وی کمک به تامین امنیت غذای و اشتغال مستقیم ۲ هزار نفر در طول اجرایی طرح را از دیگر اهداف اجرای پروژه اصلاح نژاد دام عنوان کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: همچنین اجرای پروژه اصلاح نژاد دام، طول دوره پروار بره در دامداری‌های روستای را از ۱۵۰ روز به ۱۰۵ روز رسانده است.

وی اظهار داشت: این استان دارای ۲ میلیون و ۱۸ هزار و ۶۰۱ راس دام سبک است که از این تعداد یک میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۳۶ هزار راس گوسفند و بره و ۳۱۰ هزار و ۹۶۶ راس بز و بزغاله است.

وی در خصوص سهم این پروژه در اشتغال استان افزود: حدود ۳۸ هزار نفر از بهره برداران استان در بخش دامپروری و پرورش دام سبک مشغول به کار هستند، معادل ۴۶ درصد از بهره برداران بخش کشاورزی استان تشکیل می دهد.

دکتر یوسفی اظهار داشت: میزان تولید گوشت قرمز در کشور ۸۲۹ هزار تن و در استان ۱۵ هزار و ۲۴۰ تن است که سهم تولید گوشت استان از کشور ۱.۸ درصد است.

وی افزود: سهم تولید گوشت قرمز از تولیدات دامی استان ۱۱ درصد بود که بعد از اجرای پروژه به ۱۴ درصد افزایش یافته، لذا سهم استان از کشور در تولید گوشت قرمز از ۱.۸ درصد به ۲.۷ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: حجم سرمایه گذاری هزار میلیارد ریال بوده است و حجم سرمایه گذاری بعد از پروژه نیز هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.