شوری خاک، کشاورزی خراسان شمالی را تهدید می‌کند - شوری خاک، کشاورزی خراسان شمالی را تهدید می‌کند | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر امور آب، خاک و فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: شور و سدیمی شدن اراضی کشاورزی استان بویژه در دشت‌ها رو به افزایش است که تهدیدی برای این حوزه است.

مهندس سیدابراهیم سیدی افزود: شور و سدیمی شدن خاک ها  به علت استفاده نادرست از آب  به هنگام آبیاری، تبخیر بالا و بارندگی ناکافی است.

وی افزود: هم اکنون شور و سدیمی شدن اراضی کشاورزی در جنوب اسفراین رو به پیشرفت است و این روند در بخشی از اراضی مانه و سملقان، شیروان و فاروج و بعضا بجنورد نیز وجود دارد اما در بیشتر دشت های استان مشهود است.

وی اظهار داشت: برداشت بیش از حد آب از سفره های زیر زمینی منجر به شور شدن آب ها می شود.

وی افزود: در پی افزایش طرح های آبیاری نوین در استان هستیم تا ضمن افزایش راندمان آبیاری از افت آب های زیرزمینی هم جلوگیری کنیم.

 مدیر امور آب، خاک و فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی خواستار تشدید برخوردها در زمینه اضافه برداشت از چاه ها  و فعالی چاه های غیر مجاز در دشت های استان شد و گفت: حتی تعداد چاه های غیر مجاز با چاه های مجاز در استان برابری می کند که باعث افت سفره آب زیر مینی خواهد شد.

 مدیر امور آب، خاک و فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه اظهار داشت: روند رو به رشد فرسایش خاک، گسترش اراضی شور و بیابانی توان تولید بخش کشاورزی را کاهش خواهد داد.

وی گفت: اراضی آبی استان ۱۴۲ هزار هکتار است که شامل پنج درصد وسعت کل استان  است.

مهندس سیدی اظهار داشت: ۳۵ هزار هکتار نیز از مجموع اراضی استان به صورت آبی و دیم در اراضی آبخور از پایاب سد ها است و سایر اراضی کشاورزی نیز از سایر منابع آبی استفاده خواهد کرد.