دوباره تولید، دوباره کشاورزی - دوباره تولید، دوباره کشاورزی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

کشت پاییزه در مزارع خراسان شمالی آغاز شد.

با گذشت حدود یک ماه از برداشت محصولات کشاورزی در استان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاوزی خراسان شمالی با اشاره به آغاز کشت پاییزه در استان گفت: امسال در سطح 145هزار هکتار از اراضی، گندم، در 48هزار هکتار، جو و در سطح هفت هزار هکتار، کلزا کشت می شود.

دکتر محمدجواد تشکری افزود: بر اساس قرارداد با آستان قدس رضوی همه سطح زیر کشت کلزا در خراسان شمالی، به صورت تضمینی از سوی این نهاد خریداری شده و حمایت میشود.

وی پیش بینی کرد میزان برداشت گندم به 295هزار تُن و جو به 130هزار تُن برسد.