پیش بینی برداشت ۲۰ هزار و ۷۰۰ تن محصول پنبه در خراسان شمالی - پیش بینی برداشت ۲۰ هزار و ۷۰۰ تن محصول پنبه در خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: برداشت پنبه از سطح هفت هزار و ۴۰۰ هکتار از پنبه‌زارهای استان آغاز شده است که پیش‌بینی می‌شود ۲۰ هزار و ۷۰۰ تن محصول استحصال شود.

مهندس محمدنقی کاظمیان افزود: میانگین تولید در پنبه زارهای استان دو تن و ۸۰۰ کیلوگرم است.

وی گفت: در سال زراعی گذشته ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن وش پنبه از سطح ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار برداشت شده بود، میانگین عملکرد محصول نیز دو هزار و ۳۰۰ تن بود.

 مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی علت افزایش عملکرد تولید در واحد سطح در پنبه زار های این استان را استفاده از بذور اصلاح شده دانست و اظهار داشت: ۶۰ درصد کشاورزان از این بذور استفاده کردند.

مهندس کاظمیان افزود: براساس بررسی کارشناسان کشاورزی، پنبه تولیدی کشتزارهای خراسان شمالی به لحاظ رنگ و طول الیاف از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است.

وی گفت: استان در تولید پنبه در استان رتبه ۱۰ کشور را دارد.