توصیه به تسریع در جمع آوری محصولات صیفی جات خراسان شمالی - توصیه به تسریع در جمع آوری محصولات صیفی جات خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: کشاورزان باید هرچه سریع تر محصول صیفی جات خود را جمع آوری کنند تا دچار خسارت نشوند، محصولاتی همچون گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی و خیار باید هر چه سریعتر برداشت شود.

وی از کشاورزان خواست تا برای جلوگیری از سرما، پوشش گیاهی از جمله کاه و کلش را بر روی محصولات صیفی جات بکشانند.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی  افزود: برای جلوگیری از سرما باید حرارت لازم  را برای گیاه ایجاد کنیم که این امر در محیط گلخانه ای انجام می شود اما در محیط باز باید پوششی مناسب بر روی محصولات بکشانیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: محصول چغندرقند نیز در این درجه حرارت مشکل زیادی ندارد، چغندرقند نسبت به چند درجه زیر صفر مقاوم است.

وی در خصوص پنبه زار ها نیز گفت: سرد شدن هوا به غوزه ها شوک سرمایی وارد می کند اما باز شدن غوزه ها را نیز تسریع می کند.

کاظمیان از کشاورزان خواست تا مزارع پنبه خود را آبیاری نکنند و افزود: با توجه به مناطق مختلف در پنبه باید آخرین آبیاری در پایان شهریور ماه باشد.