جلسه ساماندهی توزیع نهال برای اصلاح باغات و کاربرد نهال شناسه داردر خراسان شمالی برگزار شد - جلسه ساماندهی توزیع نهال برای اصلاح باغات و کاربرد نهال شناسه داردر خراسان شمالی برگزار شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

 

مقارن با فصل توزیع نهال و در راستای حمایت از تولید کنندگان نهال و برنامه ریزی برای ساماندهی توزیع نهال، جلسه ساماندهی توزیع نهال برای اصلاح باغات و کاربرد نهال شناسه دار با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، مدیرامور باغبانی سازمان و مسئولین باغبانی شهرستانها،مسئولین مراکز جهاد کشاورزی، نماینده اداره کل تعزیرات ونماینده مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار شد .

دکتر تشکری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی دراین گفت: جلوگیری از ورود نهال فاقد شناسه و بدون کیفیت که ضرر و زیان جبران ناپذیری به باغداران تحمیل میکند از اولویت های این سازمان است .

وی افزود: به باغداران تاکید می گردد از خرید نهال توسط نهال فروشی دوره گرد ، فاقد مجوز ، فاقد لیبل خودداری نمایند و فریب قیمت ارزان نهال بدون شناسه را نخورند .

وی خاطرنشان کرد: نهال شناسه دار تحت نظر کمیته فنی نهال استان توسط تولید کنندگان مجوز دار تولید می شود و در امور اصلاح و نوسازی باغات استفاده می گردد .

در این جلسه تصمیمات و برنامه ریزی لازم برای امور نظارتی، ساماندهی شبکه توزیع نهال، اقدامات آموزشی و ترویجی و همکاری و تعامل بین دستگاهی انجام شد.