کشت پاییزه در حدود ۱۹۲ هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی انجام شد - کشت پاییزه در حدود ۱۹۲ هزار هکتار از اراضی خراسان شمالی انجام شد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بارندگی مناسب پاییزه موجب رونق کشت و کار پاییزه در مزارع آبی و دیم شده و به همین دلیل تاکنون ۱۹۱ هزار و ۷۲۴ هکتار از اراضی استان زیر کشت محصول گندم، جو و کلزا رفته است.

مهندس محمدنقی کاظمیان اظهار داشت: از مجموع این سطح کشت ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ هکتار مربوط به گندم، ۴۲ هزار و ۱۵۳ هکتار جو و چهار هزار و ۷۱ هکتار نیز دانه روغنی کلزا است.

وی افزود: در سال زراعی جاری ۴۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از کشتزارهای آبی و ۹۸ هزار هکتار اراضی دیم زیر کشت گندم رفت.

وی اظهار داشت: همچنین ۲۳ هزار هکتار جو آبی و ۱۹ هزار و ۱۵۳ هکتار جو به صورت دیم کشت شده است.

کاظمیان افزود: از سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا نیز چهار هزار و ۴۶ هکتار آن آبی و تنها ۲۵ هکتار آن به صورت دیم است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه سطح سبز اراضی کشت شده استان هم اینک مناسب است گفت: برخی از گندمکاران استان نیز دیمزارهای خود را علیرغم نبود بارش موثر از ابتدای فصل پاییز به صورت «خشکه‌کاری» زیر کشت برده‌ بودند که بارش های اخیر باعث افزایش سطح سبز آنان شد.

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی مناطق سرد، کشت محصول معمولا تا پایان مهرماه، پایان می گیرد و کشاورزان بعد از آن، گندم را بدون بارندگی به صورت خشکه کاری کشت می کنند که با بارش اولین باران سبز می شود.

مهندس کاظمیان اظهار داشت: در کشت معمولی کشاورزان بعد از اولین بارندگی زمین را آماده کشت می کنند و در بارندگی بعدی محصول سبز می شود اما با توجه به اینکه امسال از ابتدای فصل پاییز باران موثری نداشته ایم برخی بهره برداران از روش خشکه کاری استفاده کرده و گروهی نیز منتظر اولین باران بودند.