اجرای کشت قراردادی دانه های روغنی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - اجرای کشت قراردادی دانه های روغنی در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از اجرای کشت قراردادی برای توسعه کشت دانه های روغنی در استان خبر داد و گفت: در فصل کشت پاییزه امسال اجرای کشت قراردادی برای محصول کلزا میان شرکت آستان قدس رضوی و کلزاکاران استان انجام شد.

دکتر محمد جواد تشکری عنوان کرد: در سال آینده نیز انجام کشت قراردادی برای محصولات کنجد و آفتابگردان در استان با همکاری تشکل های کشاورزی و کشاورزان استان انجام می شوند.

دکتر تشکری افزود: درصدد هستیم با اعطای تسهیلات به تشکل های کشاورزی، مقدمات انجام کشت قراردادی برای محصولات کنجد و آفتابگردان آماده سازی شود.