گزارش طرح توسعه کشت های گلخانه ای در استان خراسان شمالی - گزارش طرح توسعه کشت های گلخانه ای در استان خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به طرح توسعه کشت های گلخانه ای در استان و تسهیل فرآیند صدور مجوز ها و اخذ استعلامات گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 108 مجوز تأسیس در سطح 90 هکتار صادر و120 طرح‌ تاسیس با سطح 43،8 هکتار به بانک کشاورزی و سایر بانک های عامل معرفی شده که با پیگیری های مستمر 11 طرح با سطح 2،6 هکتار و مبلغ 120 میلیارد ریال از محل اعتبارات بند الف تبصره 18 تسهیلات دریافت کردند.

دکتر عبداله یوسفی افزود: طی ده ماه نخست سال 39 واحد با سطح 8،5 هکتار به بهره برداری رسیده است که از این مقدار 22 طرح با سطح 4 هکتار با سرمایه گذاری بخش خصوصی(43%) و 17 طرح با سطح 4،5 هکتار با دریافت 104 میلیارد ریال تسهیلات(57%) احداث شده است که با بهره برداری این واحد ها 75 شغل مستقیم ایجاد و 1500 تن به ظرفیت تولید محصولات باغی استان افزوده شده است .

دکتر یوسفی خاطرنشان کرد: طی سنوات اخیر تسهیل امور صدور مجوز ها ،کاهش منابع آبی ، اشتغال زایی، ارتقاء بهره وری اقدامات آموزشی و ترویجی و تامین تسهیلات ارزان قیمت سبب استقبال بهره برداران جهت توسعه کشت های گلخانه ای شده است.

وی اضافه کرد: سطح گلخانه های در حال بهره برداری و ساخت استان در سال 1392 حدود 10 هکتار بوده که در حال حاضر به 70 هکتار رسیده است .

 رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: توسعه کشت در محیط کنترل شده گلخانه ای در بسیاری از مناطق جهان که دارای بارش ها و منابع آبی فراوانی هستند متداول بوده و در شرایط کشور ما با توجه به محدودیت منابع آبی ، لزوم ارتقائ بهره وری از عوامل تولید و ایجاد اشتغال ضروری است .