اخبار ویژه ›› برگزاری هشتمین جلسه کارگروه آب استان خراسان شمالی باحضور مقام عالی وزارت جهادکشاورزی جناب آقای مهندس حجتی ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، هشتمین جلسه کارگروه آب کشاورزی استان با حضور وزیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای مهندس حجتی و هیات همراه ، استاندار معزز ،رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی دکتر عبدا... یوسفی و معاونین و مسئولین محترم استانی روز پنج شنبه مورخ 97/01/23 در سالن جلسات استانداری برگزار گردید ، وزیر محترم جهادکشاورزی جناب آقای مهندس حجتی در این  جلسه عنوان نمودند: همه مصرف کنندگان آب باید اهتمام و تلاش خود را برای سازگاری با کم آبی انجام دهند ، به عنوان مثال: مصرف کنندگان فضای سبز باید همانند کشاورزی نسبت به موضوع کم آبی کوشا و دغدغه مند باشند .

ایشان بیان داشتند: تعادل بخشی به منابع و مصارف آب را باید به عنوان مصلحت و منفعت شخصی و عمومی پیگیری نماییم .

مهندس حجتی افزودند: امروز منابع آب زیرزمینی را باید همانند قنات دیروز بدانیم و همانند نیاکان خود در حفظ و مصرف و پایداری آن با رویکرد پایداری و خیرخواهی جمعی عمل نماییم، پایداری تولید ، مهمترین موضوعی است که باید با محوریت آب در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.
وزیر جهادکشاورزی گفتند : وزارت جهادکشاورزی ، برنامه ها و اقداماتی در زمینه مصرف بهینه آب دارد، توسعه سامانه های نوین آبیاری بدون محدودیت اعتباری از اولویت های وزارت جهادکشاورزی برای ارتقای راندمان آبیاری است، توسعه کشت های نشایی بجای بذرکاری ؛ کشت های پائیزه و کشت های متراکم و گلخانه ای از اقدامات انجام شده در راستای ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی است ، توسعه آبخیزداری با مشارکت مردم نیز از برنامه های وزارت جهادکشاورزی برای تقویت پوشش گیاهی و سفره های آب زیرزمینی است .
ایشان خاطرنشان کردند : پایداری تولید شرط بقاء کشاورزیست  و بقاء و قوام این پایداری به حفظ و صیانت از آب این نعمت خدادادی وابسته است.

مهندس حجتی اظهار داشتند: پایداری تولید منوط به حفظ منابع آب و تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی با کمک بهره برداران می باشد و اجرای طرح های نوین آبیاری، توسعه کشت های گلخانه ای و مکانیزه و عملیات آبخیزداری با مشارکت مردم اولویت وزارت جهادکشاورزی است .