اخبار ویژه ›› راهبردهای سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی در راستای حفظ منابع آبی ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، رئیس این سازمان بیان داشتند: یکی از موضوعات مهم و سیاست هایی که دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده برنامه سازگاری با کم آبی می باشد .

دکتر عبداله یوسفی عنوان کردند: 90درصد کشاورزی ما نیازمند به آبیاری می باشد در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر به آب سبز متکی هستند و میزان بارندگی سالانه آنها کفایت آبیاری اراضی کشاورزی را می نماید و در چنین شرایطی بایستی از آبهای زیرزمینی به عنوان انرژی ذخیره مصرف کنیم که دراینصورت هزینه تمام شده افزایش پیدا می کند، از آبهای سطحی در صورتی می توانیم استفاده نمائیم که نزولات طی فصول مختلف بالاخص زمستان حد نرمال و کفایت باشد و آبهای سطحی حال به طریق پمپاژ یا ثقلی هم قابل استفاده می باشد.

ایشان در ادامه افزودند :  58% آب مورد نیاز بخش کشاورزی استان از منابع آبهای سطحی تامین می شود که اگر بارندگی داشته باشیم این 58% قابل تحقق است و معادل 575 میلیون مترمکعب در طول سال می شود و 42 % از منابع آبهای زیرزمینی استحصال می شود که معادل 479 میلیون متر مکعب ودر کل یک میلیارد و 54 میلیون متر مکعب حجم آبی است که در بخش کشاورزی مصرف می شود . حدود 88 % آب قابل استحصال در استان در حوزه کشاورزی مصرف می شودو حدود 12 % در حوزه صنعت و شرب .

دکتر یوسفی گفتند : در راستای سیاست سازگاری با کم آبی برنامه های علمی و دانش محور و هم با استفاده از فناوری مدتی است در دستور کار قرار گرفته است که به افزایش بهره وری و افزایش راندمان آب و افزایش تولید کمک می کند به گونه ای که هم در معیشت اقتصادی تولیدکنندگان تاثیر مثبت داشته باشد و هم در پایداری تولید بالاخص در ذخیره کافی منابع آبی و از مصرف بی رویه منابع موجود پرهیز شود که این موضوعات به روشهای مختلفی در دستور کار قرار گرفته و برنامه هایش تدوین شده است.