اخبار ویژه ›› جلسه شورای معاونین سازمان با حضور ریاست محترم سازمان و معاونین محترم ستادی برگزار گردید ›› پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی،جلسه شورای معاونین سازمان با حضور ریاست محترم سازمان و معاونین محترم ستادی امروز 18 اردیبهشت 1397 در محل دفتر ریاست محترم سازمان برگزار گردید.