ملاقات مردمی ریاست سازمان جهاد کشاورزی با بهره برداران و شهروندان استان در هفته دولت - ملاقات مردمی ریاست سازمان جهاد کشاورزی با بهره برداران و شهروندان استان در هفته دولت | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

ملاقات مردمی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر عبدالله یوسفی با بهره برداران و شهروندان استان به مناسبت بزرگداشت هفته دولت (2 لغایت 8 شهریور) با شعار «شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی»سه شنبه مورخ 97/05/30 برگزار گردید.