افتتاح متمرکز پروژه های شهرستان اسفراین در اولین روز از بزرگداشت هفته دولت باحضور رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی - افتتاح متمرکز پروژه های شهرستان اسفراین در اولین روز از بزرگداشت هفته دولت باحضور رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

جمعه در اولین روز از بزرگداشت هفته دولت، یازده پروژه در سطح 1293.5 هکتار در اراضی بخش بام وصفی آباد با اعتباری به مبلغ چهارمیلیارد و ششصد و هفتاد وهشت میلیون تومان به بهره برداری رسید که از اجرای این طرح ها 5میلیون و174هزارمترمکعب صرفه جویی در دشت بام و صفی آباد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، از این تعداد، پروژه آبیاری نوین روستای الست در سطح 199هکتار به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون تومان توسط استاندار معزز خراسان شمالی و مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، فرماندار محترم و سایر مسئولین استانی و شهرستانی افتتاح گردید.

لازم به ذکراست تعداد بهره برداران پروژه 85 خانوار بوده و 1000 هکتار از اراضی روستای الست را تحت پوشش قرار داده است.