برگزاری جلسه شورای هماهنگی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به مناسبت بزرگداشت هفته دولت - برگزاری جلسه شورای هماهنگی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی به مناسبت بزرگداشت هفته دولت | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 در سومین روز از بزرگداشت هفته دولت دکتر یوسفی در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی :
ضمن اشاره به اهمیت جایگاه تکمیل زنجیره تولید در بخش کشاورزی بیان داشتند: جلوگیری از خام فروشی فرآورده های بخش کشاورزی و فراوری محصولات، کمک شایانی به ارز آوری و رقابت پذیر بودن محصولات خواهد نمود و افزایش ارزش افزوده در تولیدات حوزه کشاورزی را به همراه خواهد داشت./ اهمیت تنظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی دغدغه مهم وزارت و اولویت این سازمان می باشد که تاکنون هماهنگی های لازم درراستای مدیریت تنظیم بازار و تامین نیاز های بخش کشاورزی استان صورت پذیرفته است.