ملاقات مردمی ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با بهره برداران و شهروندان استان در پنجمین روز از بزرگداشت هفته دولت - ملاقات مردمی ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با بهره برداران و شهروندان استان در پنجمین روز از بزرگداشت هفته دولت | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

ملاقات مردمی رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی جناب آقای دکتر یوسفی با بهره برداران و شهروندان استان در پنجمین روز از بزرگداشت هفته دولت (2 لغایت 8 شهریور) با شعار "شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی" سه شنبه مورخ 137/06/06 برگزار گردید.