افتتاح 58 پروژه بخش کشاورزی همزمان با گرامیداشت هفته دولت در خراسان شمالی - افتتاح 58 پروژه بخش کشاورزی همزمان با گرامیداشت هفته دولت در خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي