جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان - جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با هدف بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردمی با حضور استاندار معزز، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، مدیران محترم کل دستگاههای اجرائی استان، روسای اتاق بازرگانی، مدیریت بانکهای عامل استان و مسئولین محترم ستادی سازمان در محل سالن کشاورز این سازمان برگزار گردید.