ملاقات مردمی ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با بهره برداران و شهروندان استان - ملاقات مردمی ریاست محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با بهره برداران و شهروندان استان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، ملاقات مردمی ریاست محترم این سازمان   با بهره برداران و شهروندان استان در دومین هفته شهریورماه برگزارشد.