ملاقات مردمی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی برگزارشد - ملاقات مردمی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی برگزارشد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، سه شنبه مورخ 27شهریورماه1397 ملاقات مردمی رئیس این سازمان با تعدادی از مخاطبین بخش کشاورزی استان برگزار و توصیه ها و راهنمائیهای فنی لازم ارائه شد.