برداشت 2500 تن گردو در خراسان شمالي طي سال جاري - برداشت 2500 تن گردو در خراسان شمالي طي سال جاري | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي از برداشت 2500 تن گردو در خراسان شمالي طي سال جاري خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي،  دکتر يوسفي اظهار داشت : 2500 تن گردو در خراسان شمالي از 2905 هکتار سطح باغات گردو طي سال جاري برداشت مي شود.

وي با اشاره به اينکه 6/5 % کل سطح باغات خراسان شمالي به کشت گردو اختصاص دارد، افزود  : سطح زير کشت باغات بارده  گردو 2512 هکتار با ميانگين عملکرد در واحد سطح  2 تن است.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي تصريح کرد : شهرستان شيروان با سطح کشت 1285 هکتار باغ گردو  و برداشت2230 تن گردو رتبه اول شهرستاني را  در اختیار دارد  و  شهرستان مانه و سملقان با 3/5 تن ، بيشترين عملکرد در واحد سطح و بيشترين ميانگين استاني را به خود اختصاص داده است.

دکتر يوسفي  در ادامه خاطر نشان کرد : سنتي بودن سيستم کشت باغات گردو ،  برداشت غيراصولي و سنتي اين محصول، بالا بودن هزينه برداشت دستي گردو  و نيز عدم رقبت خريد ماشين آلات اختصاصي عمليات برداشت از مشکلات احصاء شده باغات گردوي استان است.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي تصريح کرد : براي رفع مشکلات موجود در زمينه  باغات  گردو  ، بکارگيري کارشناسان ناظر و مقيم شهرستاني بمنظور نظارت مستقيم به عملياتهاي کاشت ،داشت و برداشت اصولي و انتقال دانش باغباني به بهره برداران  ، پيشنهاد تخصيص اعتبار بمنظور عمليات اصلاح باغات سنتي گردو به روش  T0P WORKING (سرشاخه کاري) و استفاده از ارقام و ژنوتيپهاي  پر محصول و مقاوم به سرما در قالب نيپاي گردوي پيوندي در برنامه اقتصاد مقاومتي در دستور کار است.

دکتر يوسفي همچنين افزود : عملياتي شدن سرشاخه کاري 150 درخت در 12 نقطه  از سطح استان  و بهره برداري آموزشي کامل نحوه تعويض تاج درخت ، تامين و تخصيص اعتبار و خريد و توزيع انواع نهال گردوي پيوندي ارقام جديد به ميزان 4300 اصله در سطح شهرستانها و ترغيب و ايجاد نهالستان توليد نهال گردوي پيوندي در سطح 2 هکتار با پيش بيني توليد يکصد هزار نهال استاندارد و شناسه دار تا سال 98 از ساير برنامه هاي در دستور کار اين سازمان جهت رفع مشکلات باغات گردو است.