عطر افشانی و گلباران گلزار شهدا در ششمین روز از هفته دفاع مقدس - عطر افشانی و گلباران گلزار شهدا در ششمین روز از هفته دفاع مقدس | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی امروز پنج شنبه مورخ 1397/07/05  دکتر یوسفی رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی  به همراه استاندار معزز و مسئولین محترم دستگاه های اجرائی در ششمین روز از هفته دفاع مقدس در مراسم عطر افشانی و گلباران گلزار شهدا مرکز استان  حضور یافتند.