ملاقات مردمی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با بهره برداران و مخاطبین بخش کشاورزی برگزارشد - ملاقات مردمی رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با بهره برداران و مخاطبین بخش کشاورزی برگزارشد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، ملاقات مردمی رئیس این سازمان به تعدادی از بهره برداران و مخاطبین بخش کشاورزی برگزار و راهنمائیهای لازم ارائه گردید.