جلسه شورای معاونین سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با محوریت تودیع معارفه مدیرآب و خاک و امورفنی و مهندسی برگزارشد - جلسه شورای معاونین سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با محوریت تودیع معارفه مدیرآب و خاک و امورفنی و مهندسی برگزارشد | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي


به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، جلسه شورای معاونین این سازمان با محوریت تودیع معارفه مدیرآب و خاک و امورفنی و مهندسی برگزارشد.

طی این جلسه که باحضور دکتر عبداله یوسفی ، ریاست محترم سازمان و اعضای محترم شورای معاونین برگزار شد ، از زحمات مهندس بهروز عربی تقدیر بعمل آمد  و ایشان بعنوان مدیرعامل جدید شرکت شهرکهای کشاورزی استان خراسان شمالی معرفی گردید.

و همچنین مهندس سیدابراهیم سیدی بعنوان مدیر جدید آب و خاک و امورفنی و مهندسی سازمان معرفی گردید. در ادامه از زحمات مهندس علیرضا توسلی نیا مدیرعامل سابق شرکت شهرکهای کشاورزی استان خراسان شمالی تقدیر و تشکر بعمل آمد.