بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از روند کشت کلزا و کینوا در مزارع شهرستان مانه و سملقان - بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از روند کشت کلزا و کینوا در مزارع شهرستان مانه و سملقان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ،رئیس این سازمان به همراه مشاور خود در امور پژوهشی و تولیدات گیاهی و مدیر جهادکشاورزی شهرستان مانه و سملقان از روند کشت کلزا و کینوا در مزارع این شهرستان بازدید نمودند.

طی این بازدید دکتر عبداله یوسفی اعلام نمودند: 800 هکتار کلزا تاکنون کشت گردیده و 2500هکتار از ارضی مربوط به کشت این محصول نیز مکان یابی شده است و پیش بینی میگردد 3600هکتار کلزا در سال جاری (1397)کشت شود.

در ادامه نیز از روند کشت کینوا محصول جایگزین برنج که به مساحت 10هکتار  در این شهرستان کشت گردیده بازدید بعمل آمد.