پیام وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص "سال زراعی، ارتقاء بهره وری و افزایش کار آیی مصرف آب " - پیام وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص "سال زراعی، ارتقاء بهره وری و افزایش کار آیی مصرف آب " | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

در آستانه سال زراعی جدید لازم میدانم از زحمات کلیه  دست اندرکاران بخش کشاورزی  به ویژه کشاورزان

سخت کوش، پرتلاش و زحمتکش وهمکاران خدوم وزارت متبوع تقدیر وتشکر نمایم.

  تجربه پنج سال گذشته نشان داد علی رغم کاستی ها و نارسایی ها ومجموعه تنش های محیطی،درسایه الطاف

خداوند متعال،همدلی وهمت کارشناسان وکشاورزان پرتلاش میتوان به توفیقات چشمگیری دست یافت.

  به برکت این همدلی وبا توجه به رعایت اصول فنی، تهیه و تدارک به موقع نهاده های تولید وپیگیری مجدانه

برنامه های تعیین شده درسال زراعی97-1396علی رغم کاهش27درصدی بارندگی نسبت به دوره بلند مدت و

  21درصدی نسبت به سال گذشته تولید گندم افزایش وخرید تضمینی آن تا کنون با 6 درصد رشد نسبت به  سال

قبل به فراتر از9 ونیم میلیون تن رسیده است.بدین ترتیب ضریب خود اتکایی گندم از68 درصد متوسط  سه  سال

  92-90 به تامین کامل گندم ازمحل تولید داخل درسال جاری ارتقاء یافته و کشور در سه سال اخیراز واردات

گندم بی نیاز گردیده است. در زراعت کلزا هم با تولید 340هزار تن در سال جاری رکورد تولید پس از10 سال

  شکسته شد و امیدواری برای افزایش تولید وعملکرد این محصول با ترویج و توسعه کشت ارقام جدید فراهم

 گردید.لذا توجه کلیه متصدیان را به موارد ذیل جلب مینمایم:

1- از آنجا که بخش وسیعی از اراضی آبی و دیم کشور با کمبود مواد آلی مواجه می باشد لذا ضروری است برای رفع این نارسایی ها با رعایت تناوب زارعی و کشت گیاهان گروه حبوبات و دانه روغنی کلزا و ...، توسعه کشاورزی حفاظتی، حفظ بقایای گیاهی، مصرف کودهای آلی و حیوانی  و بیولوژیک مورد تایید موسسه  تحقیقات خاک و آب، با هدف کمک به افزایش حاصلخیزی خاک با اراده کافی و مسئولیت پذیری کلیه مدیران، کارشناسان و همکاران وزارت جهادکشاورزی اقدام لازم بعمل آید.

2- یکی از کلیدی ترین راه های موفقیت در تولید محصولات زراعی، رعایت اصول تاریخ کاشت، تراکم بوته و عمق کاشت مناسب می باشد لذا بر اساس دستورالعمل های تحقیقات در مناطق و اقالیم مختلف با تاکید بر کشت توسط کارنده های مناسب و مجهز به کودکار و توسعه کشت مستقیم با مشارکت مناسب کلیه واحدهای وزارت متبوع(اعم از ستاد و صف) برنامه ریزی بعمل آمده و مطابق آن اجرا گردد.

3- برای افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی مصرف کافی و به موقع کود هم زمان با کاشت (به ویژه در مناطق دیم خیز) و تقسیط آن جهت استفاده به صورت سرک برای محصول اجتناب ناپذیر می باشد. همکاری و معاضدت کلیه واحدهای مسئول  با یکدیگر، به ویژه  با مجریان طرح ها، به نحوی که این همکاری از معاونت ها و سازمان های اجرایی و تدارکاتی تا سطوح استان، شهرستان و دهستان مداوم و پایدار باشد.لذا تهیه و تدارک و مصرف کافی و به موقع کودهای شیمیایی میکرو، آلی و بیولوژیک در دستور کار جدی روسا سازمان ها قرار گیرد.

از مهم تریم نهاده های تولید در بخش کشاورزی استفاده از بذور اصلاح شده می باشد لذا برنامه ریزی تولید بذر سال آتی و نظارت بر عملیات بوجاری، ضدعفونی و غنی سازی بذور با کودهای حاوی عنصر روی اعم از بذور طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده و خود مصرفی به طور جد پیگیری و مطابق دستورالعمل ابلاغی اجرا گردد.

5- بهره گیری از پیش بینی های هواشناسی و تشکیل منظم جلسات کمیته و فنی و پایش زراعت با هدف برنامه ریزی اجرای پروژه ها در فرایند تولید محصولات علی الخصوص مدیریت کنترل عوامل خسارت زای زنده شامل آفات،بیماری ها و علف های هرز بطور منظم و دقیق انجام پذیرد.

6- بطور ویژه به موضوع ارتقاء بهره وری در مصرف آب توجه شده و برنامه ابلاغی از سوی معاونت آب و خاک برای آبیاری میکرو در کشت محصولات زراعی  مطابق برنامه های عملیاتی و اجرا گردد.از طرفی توجه به روش های مختلف کاشت نظیر کشت مستقیم(اولویت اراضی دیم)، کشت روی پشته های ثابت، کف کاری در اراضی شور و لب شور مورد توجه خاص قرار گیرد.

7- بهره گیری از قابلیت و امکانات اعضای بنیاد  توانمند سازی گندم کاران استان و شهرستان ها که از کشاورزان مجرب و پیشرو مناطق می باشند و همچنین سایر تشکل های مردم نهاد در تصمیم گیری های فنی و موضوعات مرتبط با برنامه های آموزشی، اجرای دقیق مزارع انتخاب مشارکتی ارقام (P.V.S)، تغذیه گیاهی، تراکم بوته وتاریخ کاشت که باعث شناخت بیشتر کشاورزان از عوامل موثر تولید مطلوب می شود، اهتمام جدی مبذول گردد.

8- پروژه مشترک پایلوت انتقال یافته های گندم آبی با موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و همچنین برنامه انتقال یافته ها در مزارع دیم استان های مجری که در برنامه گندم برش استانی آن تعیین گردیده، هماهنگی های لازم برای اجرای دقیق صورت گیرد.

9- توزیع به موقع نهاده های کشاورزی شامل بذر، کود(شیمیایی، بیولوژیک، آلی)، ماشین آلات و ادوات دنباله بند، تسهیلات سرمایه در گردش، سموم آفت کش، حشره کش و قارچ کش برای زارعین از مهم ترین عناصر تحقق اهداف تعیین شده می باشد، لذا در تدارک بهنگام و کافی اقدام لازم بعمل آید.

10- عنایت ویژه به امر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و جذب ماشین آلات و ادوات دنباله بند متناسب با نیاز مناطق و اقالیم و پروژه های ابلاغی با تاکید بر جذب کارنده های کشت مستقیم، خطی کارهای کشت پشته و کف کار، خاک ورزهای حفاظتی، کمباین های برداشت و سم پاش های تخصصی برای مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهی به نحوی انجام گیرد که با پراکنش مطلوب آن در مناطق مختلف امکان دسترسی برای همه کشاورزان فراهم گردد.

11- حضور مستمر محققان کشاورزی در عرصه های تولید، مدیریت جهادکشاوزی شهرستانها و مراکز خدمات کشاورزی و همکاری با کارشناسان و مروجین و همچنین کشاورزان به منظور ارزیابی توصیه های تحقیقاتی در عرصه و شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود و ارائه دستورالعمل های فنی و اجرایی و کاربردی و بالاخره تهیه گزارش سالیانه توسط کلیه موسسات و بخش های تحقیقاتی انجام گیرد.

12- ایفای مطلوب نقش حمایتی و پشتیبانی کلیه معاونت های وزارت متبوع از جمله برنامه ریزی و اقتصادی، توسعه مدیریت و منابع ، معاونت آب و خاک، معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی، سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی و بانک کشاورزی حسب درخواست معاونت زراعت و مجریان طرح ها مورد تاکید است.

13- اجرای دقیق و کامل برنامه سطوح کشت، عملکرد و تولید تعهدی هر یک از سازمان های جهادکشاورزی استان که مقادیر آن طبق برنامه، در طرح اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است از شاخص مهم ارزیابی استان می باشد.

14- تشکیل گروه های بازدید مراقبت از مزارع، متشکل از محققین، کارشناسان، صاحب نظران و کشاورزان پیشرو جهت نظارت بر مراحل مختلف تولید و انعکاس مشکلات بخش و ارائه راه حل های فنی و اتخاذ تصمیم برای رفع آنها.

15-با توجه به اجرای پروژه مشترک ایران-ایکاردا برای ارتقاء و پایداری تولید محصولات دیم و همچنین پروژه مشترک ایران-سیمیت در زمینه بذر و کشاورزی حفاظتی این دو پروژه مهم بطور جدی مورد پشتیبانی و نظارت مستقیم روسای سازمان های مجری قرار گیرد و موانع احتمالی را مرتفع و گزارش اقدامات را به معاونت های تخصصی و مدیرکل هماهنگی امور استان ها ارسال نمایند.

 نمایندگان مجری طرح ها در استان ها (معاونت بهبود تولیدات گیاهی) موظف اند گزارش ماهانه فعالیت واحدهای مسئول و مرتبط را تهیه و به مجریان طرح ها و معاونت امور زراعت ارسال نمایند.

-معاونت امور  زراعت و مجریان طرح ها موظف اند گزارش ماهانه فعالیت ها و انطباق عملیات با برنامه و چگونگی همکاری نهاد های اجرایی، تحقیقاتی مسئول و مرتبط با پیشرفت برنامه ها را تهیه و به اینجانب گزارش نمایند.

امیدوارم کلیه کشاورزان عزیر و همکاران ارجمند در طلیعه سال زراعی جدید با انگیزه و اراده ای مضاعف ضمن تقویت حس همکاری و تعاون به منظور تحقق  احداف تعیین شده در برنامه اقتصادی مقاومتی و ارتقاء امنیت غذایی نهایت کوشش و جدییت را به عمل آورده و موجبات رضایت خداوند متعال و مردم شریف ایران را فراهم نمایند.