بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از سردخانه 3000تنی روستای مهمانک شهرستان مانه و سملقان - بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی از سردخانه 3000تنی روستای مهمانک شهرستان مانه و سملقان | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی ، دکتر یوسفی رئیس محترم این سازمان به همراه دکتر خباز استاندار معززخراسان شمالی و مهندس سعیدی کیا رئیس محترم بنیاد مستضعفین کشور از سردخانه 3000تنی روستای مهمانک  از توابع شهرستان مانه و سملقان بازدید بعمل آوردند.