در اولویت قرار گرفتن اراضی موقوفه جهت اجرای کاداستر و سیستم های نوین آبیاری - در اولویت قرار گرفتن اراضی موقوفه جهت اجرای کاداستر و سیستم های نوین آبیاری | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، پیرو عقد تفاهم نامه همکاری بین وزارت جهادکشاورزی و سازمان اوقاف وامورخیریه کشور باهدف رفع مشکلات موجود و ایجاد زیرساختهای موردنیاز برای استفاده بهینه و ارتقاء بهره وری اراضی کشاورزی و باغهای موقوفه، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی و مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان دیدار و تبادل نظر  نمودند.

در این دیدار دکتر عبداله یوسفی ضمن تشکر از  حاج آقای آسوده مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان درجهت پیگیری اجرایی شدن تفاهم نامه، درخصوص تشکیل کمیته متناظر استانی،شناسایی زمین های کشاورزی مستعد اجرای سیستمهای نوین آبیاری وهمچنین استعداد یابی اراضی،پراکنش زمینهای وقفی و سرمایه گذاری توصیه های فنی لازم را ارائه نمودند.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه نیز اظهارداشتند: خراسان شمالی دارای 5هزار موقوفه، 11هزار رقبه و70درصد موقوفات در حوزه کشاورزی میباشد و خواستار مساعدت سازمان جهادکشاورزی در ارتقاء بهره وری اراضی کشاورزی و باغی موقوفه استان شدند.

 

تبدیل واحدهای کوچک زراعی به واحدهای بزرگتر جهت اجرای طرحها به شیوه مکانیزه میسر گردد.

نسبت به شناسائی مکانهائی که امکان تجمیع اراضی وجود دارد اقدام گردد.

و همچنین اراضی موقوفه جهت اجرای کاداستر و سیستم های نوین آبیاری در اولویت قرارگیرد.