اعطای 111 میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی خراسان شمالی - اعطای 111 میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی خراسان شمالی | پورتال سازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز استان،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفتند :  18ماه گذشته سه هزار و 104 طرح به میزان 111 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

دکتر عبداله یوسفی افزودند : با اعطای این تسهیلات برای چهار هزار و 439 نفر از محل دریافت تسهیلات طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در بخش کشاورزی شغل ایجاد شد.

ایشان همچنین تصریح نمودند : نیمه نخست امسال نیز 2 هزار و 817 تقاضا برای دریافت تسهیلات از طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری به ارزش 167 میلیارد تومان به بانکها معرفی و هزار و 261  طرح ،87 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

پارسال  پنج هزار و 186 طرح به ارزش 340 میلیارد تومان متقاضی دریافت وام از محل تسهیلات ارزان قیمت اشتغال پایدار توسعه روستایی و عشایری به بانک ها معرفی شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفتند: همچنین به علت بروز خشکسالی  ،سرما زدگی و سیل ، تمامی کشاورزانی که تا تاریخ 6 مهر امسال  وام سر رسید شده دارند باز پرداخت تسهیلات آنان به مدت سه سال تمدید می شود.

در بانک کشاورزی استان 13 هزار و 800 نفر مشمول این طرح  می شوند که وام این تعداد کشاورز  شاغل 180میلیارد تومان است.